AVGO Group, UAB

Trumpas aprašymas: Įmonių finansinė analizė yra viena iš kertinių priemonių dabartinei įmonių finansinei situacijai įvertinti bei galimiems jos pokyčiams ateityje numatyti.
Sparčiai keičiantis ekonomikos ir finansų rinkų sąlygoms, susiformavo poreikis kūrybiškai taikyti klasikinius finansų analizės rodiklius, ieškoti naujų būdų ir metodų, leidžiančių giliau atskleisti įmonių finansinę būklę bei ją nulemiančius veiksnius.
Seminaro metu bus pateikiama išsami informacija apie įmonių finansinės analizės reikšmę, tikslus, metodus bei būdus, finansinių ataskaitų analizę ir interpretavimą. Apžvelgiamas finansinių santykinių rodiklių taikymas atliekant finansinę analizę. Daug dėmesio skiriama pelningumo, mokumo, turto apyvartumo, kapitalo rinkos rodiklių analizei. Pateikiama įmonių bankroto tikimybės analizės metodika bei praktinių situacijų analizė.
Pilnas Aprašymas:

Seminaro programa:

Finansinė analizė.

·         Finansinės analizės objektas ir tikslai.

·         Finansinės analizės metodai ir būdai.

·         Įmonės veiklos analizės procesas.

·         Finansinių ataskaitų analizė ir interpretavimas.

 Finansinių santykinių rodiklių naudojimas.

·         Finansinių santykinių rodiklių privalumai ir ribotumai.

·         Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. (Apyvartinis kapitalas; bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas; greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas)

·         Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas (bendrasis skolos koeficientas; ilgalaikių skolų apdraustumo koeficientas; skolų grąžinimo koeficientas; finansinis svertas).

·         Pelningumo rodikliai, jų apskaičiavimas ir vertinimas. (bendrasis pardavimo pelningumas; veiklos pelningumas; įprastinės veiklos pelningumas; grynasis pardavimo pelningumas; turto pelningumas; nuosavo kapitalo pelningumas).

·         Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas. (viso turto apyvartumas; trumpalaikio turto apyvartumas; atsargų apyvartumas; debitorinio įsiskolinimo apyvartumas; kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas).

·         Kapitalo rinkos rodikliai ir jų vertinimas.

Rodiklių vertinimas, Rodiklių tarpusavio ryšys. Rodiklių pritaikymo ir vertinimo trūkumai.

·         Pasirinktos apskaitos politikos įtaka finansiniams rodikliams.

Kapitalo kaštai.

·         Kapitalo kaštų samprata. Kapitalo struktūra. Kapitalo svertas. Veiklos svertas. Finansinis svertas.

Bankroto tikimybės analizė:

·         požymiai, rodantys bankroto tikimybę;

·         bankroto prognozavimas remiantis finansinių ataskaitų straipsnių pokyčiais; Altman modelis;

·         Lietuvoje dažniausiai taikomi bankroto prognozavimo modelių analizė ir taikymo galimybės.

 Praktinių situacijų analizė.

Seminaro klausytojai turi turėti kalkuliatorius

 

 

 


Lektoriai, konsultantai: Lektorė: prof. dr. Rasa Kanapickienė (Vilniaus universitetas). Mokslinės veiklos kryptys: įmonių apskaita, vidaus kontrolė, finansai. Monografijos „
Mokymų lygis: Visiems
Kaina: 390 Lt (112,95 Eur), 370 Lt (107,16 Eur)
Kalbos: Lietuvių
Mokymų data: 2014-12-02

AVGO Group, UAB

Svetainė: http://www.avgo.lt/
Telefonas: +370 5 2639248
Miestas: Vilnius

Rekomenduojame


Daugiau pasiūlymų

Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas