Spausdinti

Amžina diskusija šeima ar karjera?

Šiuolaikinė moteris: ar jai galima kilti karjeros laiptais ir kartu išsaugoti šeimą? Ar reikia rinktis vieną iš dviejų? Ir dar svarbiau, pagal ką vertiname moteris – pagal jų karjeros pasiekimus ar pagal darnios šeimos puoselėjimą, klausia timesonline.co.uk.

Dainininkės Madonnos šeimyniniai santykiai visuomet buvo laikomi naujienomis ir mirgėjo laikraščių antraštėse, bet ne todėl, kad ji – popdievaitė Madonna...

Spausdinti

Akis skauda dėl nemalonaus darbo

Italų moks­li­nin­kai tvir­ti­na, kad dau­ge­lis žmo­nių, ku­rie skundžia­si akių skaus­mu ar regėji­mo su­tri­ki­mais dir­bant kom­piu­te­riu, iš tiesų tu­ri minėtų pro­blemų, nes nėra pa­ten­kin­ti sa­vo dar­bu. Jie priėjo prie išva­dos, kad tai nėra su­siję su svei­ka­ta.
Sa­sa­ri uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tai stebėjo dau­giau nei 2000 sa­va­no­rių, ku­rie turėjo at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie stre­są, dar­bo są­ly­gas ir akių įtam­pą dar­bo me­tu. Visų eks­pe­ri­men­to da­ly­vių regėji­mas bu­vo ge­ras, jie dir­bo vie­no­do pro­fi­lio dar­bą.

Spausdinti

5 būdai rasti trokštamą darbą

 

Senos geros dienos baigėsi: laikai, kai darbą buvo įmanoma susirasti, iškart baigus mokyklą, ir dirbti iki pensijos, jau praeityje. Šiandien žmonės vis labiau trokšta naujų darbo galimybių, tik, deja, darbą rasti nėra taip lengva. Tačiau laikraščio sklaidymas – ne vienintelis būdas sulaukti išsvajoto pasiūlymo. Būkite kūrybingas!

 

Spausdinti

Kada laikas išeiti iš nemėgstamo darbo?

Daugybė darbuotojų yra nepatenkinti darbu, vadovais, kolegomis, atlyginimu ar sąlygomis, bet jie vis tiek kiekvieną rytą keliasi ir skuba į savo darbo vietą. Tačiau jei darbas sukelia jums tik neigiamas emocijas, verta pagalvoti apie pokyčius. Gerai apsvarstykite savo padėtį, pasinaudoję mūsų patarimais, gali būti, kad jums pats laikas ieškotis naujo darbo.

Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas